Aktuality

Koyo Bearings: podnik podporující zdraví svých zaměstnanců

Koyo Bearings: podnik podporující zdraví svých zaměstnanců

23.10.2019

Naše společnost obdržela ocenění Podnik podporující zdraví, které je od roku 2005 udělováno Státním zdravotním ústavem. Jedná se o certifikační systém, jehož cílem je ocenit ty podniky, které se nadstandardně starají o zdraví svých zaměstnanců.

Naše společnost se soustředí na bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců. Důkazem úspěšného počínání je certifikace společnosti dle OHSAS 18001 a obdržení ocenění Bezpečný podnik, který uděluje Státní úřad inspekce práce. Certifikaci „Bezpečný podnik" získala naše společnost v roce 2017 už podruhé. Ocenění „Podnik podporující zdraví" získávají ty organizace, které aktivně podporují zdravotní, společenské a kulturní iniciativy a plně se soustředí na životní prostředí.

Prvním důležitým krokem, který v minulosti společnost učinila, bylo zapojení všech zaměstnanců do podílení se na stavu BOZP. V naší společnosti existuje skupina zaměstnanců, která plánuje, monitoruje a hodnotí opatření podporující zdraví. Velkou zásluhu mají dílenští zaměstnanci, tzv. Safety guardians, kteří aktivně vyhledávají rizika spojená s výrobním procesem, pomáhají vedení v oblasti BOZP a přinášejí nové nápady pro zlepšení. „Před třemi lety jsme v našem závodě zavedli jeden z měsíců v roce jako měsíc bezpečnosti, kdy se všichni zaměříme na aktivity, které jsou orientovány na zvýšení bezpečnosti, zefektivnění ochrany před požárem a zlepšení ochrany životního prostředí. Pořádáme soutěže v hodnocení rizik, chystáme speciální kampaně, školení a rozdáváme drobné dárky spojené s touto oblastí. Snažíme se maximálně motivovat naše zaměstnance, aby sami od sebe předcházeli situacím, ohrožujícím jejich bezpečnost. BOZP se samozřejmě věnujeme i ostatní měsíce, ale zavedením jednoho měsíce, kdy na BOZP klademe ještě větší důraz, se snažíme o zintenzivnění motivace zaměstnanců," vyjádřil se k získanému ocenění ředitel naší firmy, Petr Novák. Pro větší prevenci rizik a minimalizaci vzniku poranění společnost neustále upravuje školící místnost, kde jsou pro zaměstnance připraveny praktické ukázky, seznámení s největšími riziky, zásady správné praxe apod.

Dalším krokem, na který se společnost zaměřila, byla optimalizace osobních ochranných pomůcek. Snahou naší firmy je především to, aby se zaměstnanci v práci cítili co nejpříjemněji. Proto neustále zkoušíme nové produkty, které jsou nabízené na trhu. Jedním z produktů byla nová pracovní obuv nebo ochranné brýle s úpravou proti mlžení. Všichni pracovníci z výrobní haly obdrželi také gelové vložky do bot, které jim zajistí pohodlí v pracovní obuvi. Na oddělení broušení čel a vnějších průměrů byly zaměstnancům poskytnuty bederní pásy pro lepší ochranu zad. Také byly pořízeny nové typy ochranných rukavic, které více chrání hřbet ruky. V kancelářích se testovaly ergonomické pomůcky, které ulevují od jednostranné zátěže zad i rukou. „Jelikož člověk tráví většinu svého času vpráci, měl by se tu cítit co nejpříjemněji a komfortně. Zároveň by pracovní podmínky měly být co nejšetrnější ke zdraví zaměstnanců. Od začátku fiskálního roku, který začal 1. dubna, jsme na oblast BOZP a ergonomické pomůcky vynaložili částku dosahující 8 mil. Kč. Jsou zde zahrnuty i aktivity, které jsme zavedly pro snížení hluku na hale nebo třeba ergonomické poradenství," dodal Novák.

Pro maximální podporu zdraví našich zaměstnanců zaplánovala naše společnost zavedení principů Age managementu do firemní kultury. Age management je v tomto kontextu chápán jako způsob řízení a vedení osob s ohledem na jejich věk, přičemž bere v potaz měnící se potřeby zaměstnanců v jednotlivých fázích života jednotlivce a zároveň uplatňuje různé přístupy pro úspěšnou týmovou spolupráci lidí odlišného věku. Jednou z částí projektu je spolupráce s fyzioterapeutkou, která na základě individuálních sezení pracuje na konkrétních problémech spojených s náplní práce zaměstnanců. Krátká a opakovaná sezení by měla pomoci pracovníkům jak správně procvičit a uvolnit zatěžovanou část těla a předcházet tak potenciálním komplikacím do budoucna. Tato sezení probíhají v zázemí našeho závodu v pracovní době.

Jednou z mnoha dalších firemních akcí, orientovaných na zdraví zaměstnanců, je například Den zdraví, který naše společnost pořádá v návaznosti na dubnový světový den zdraví. V tento den mají naši zaměstnanci možnost nechat si změřit glykemický index, tlak v očích, EKG nebo projít kontrolou znamínek. Na jednom ze stanovišť je k dispozici stroj, který poskytuje podrobnou analýzu stavby těla. Firma se také aktivně zapojuje do Olomouckého ½ maratonu, kdy vedení firmy hradí poplatky za startovné. To stejné platí i v cykloakci Do práce na kole, kdy se zaměstnancům podařilo jízdou na kole ušetřit cca 730 kg emisí oxidu uhličitého (při porovnání s dojížděním autem).

Aby se podařilo co nejvíce sloučit pracovní i rodinný život, pořádá společnost Rodinný den, zaměřený na sportovní aktivity, podzimní tvoření pro děti, divadlo pro děti i dospělé, vánoční večírek, prodej punčů, Koyofestival apod. Jen za uplynulý rok investovala naše společnost do těchto aktivit více než 1 mil. Kč. „Letos naše firma pronajala celé Moravské divadlo jen pro nás. Byli jsme se ženou na představení Když se zhasne, což byla opravdu skvělá komedie ze života. Musím říct, že tato forma benefitů se mi moc líbí, protože člověk může trávit čas svrodinou, ale zároveň propojit svůj soukromý život svpracovním. Nemluvě o akcích, které naše firma pořádá pro děti," zmínil jeden ze zaměstnanců. Naše firma mimo jiné investovala do hygienického zázemí pro zaměstnance, kdy nechala vystavět nové sprchy, dále do zastřešení a úpravy kuřárny nebo do vytvoření venkovního koutku pro nekuřáky. Za zmínku stojí i pořízení adiabatického chlazení na místo starých klimatizačních jednotek.

Fotogalerie

Koyo Bearings: podnik podporující zdraví svých zaměstnanců Koyo Bearings: podnik podporující zdraví svých zaměstnanců Koyo Bearings: podnik podporující zdraví svých zaměstnanců

Zpět

Koyo Bearings má nový zelený projekt: Separátor emulzních odpadních vod

Koyo Bearings má nový zelený projekt: Separátor emulzních odpadních vod

1.2.2021

Jednou z posledních investic naší společnosti Koyo Bearings je pořízení technologie na recyklaci průmyslových odpadních vod.

Lednová sbírka v Koyo pro Oblastní unii neslyšících

Lednová sbírka v Koyo pro Oblastní unii neslyšících

29.1.2021

Věnujeme 12 000 korun do Oblastní unie neslyšících.

3D tisk i v Koyo Bearings

3D tisk i v Koyo Bearings

26.1.2021

V Koyo Bearings jsme se rozhodli využít technologii 3D tisku, protože v ní vidíme obrovskou příležitost.

všechny aktuality

Staňte se členem našeho týmu a získejte práci v dynamicky se rozvíjející společnosti. Podívejte se na aktuálně volné pracovní pozice ZDE

Žádost pro uchazeče