Aktuality

Koyo Bearings: pomocí automatizace a umělé inteligence ke zvýšení produktivity

Koyo Bearings: pomocí automatizace a umělé inteligence ke zvýšení produktivity

2.12.2020

Naše společnost investovala od roku 2013 do oblasti průmyslu 4.0 částku přesahující 400 mil. Kč. S naším posledním projektem se dostala mezi 5 firem, které byly oceněny Cenou za Průmysl 4.0, jenž letos poprvé pořádal Svaz průmyslu a dopravy České republiky.

Nejnovějším projektem naší firmy, jehož realizace započala v roce 2019 a pokračuje v roce 2020, je výstavba a automatizace linek pro významného zákazníka a její napojení na datovou síť. Plné automatizace bylo docíleno díky implementaci vizuální kontroly, jenž funguje na bázi umělé inteligence a použití koncepce vakuového balení hotových dílů. Plně automatizovaný proces byl podpořen pořízením bezobslužného AIV robota, který zajišťuje odvoz vyrobených kusů. Pomyslnou třešničkou na dortu byla modernizace školícího centra DoJo v souladu s průmyslem 4.0, a to z důvodu náročnějších požadavků na operátory. Celková výše investice dosáhla 60 mil. Kč.

Hlavním cílem projektu byla maximální možná míra automatizace linky Borg Warner. K dosažení tohoto cíle byla nutná eliminace činností, které zabírají nejvíce času operátora. Tou je bezesporu vizuální kontrola povrchu kroužků a jejich následné balení. Využití vizuální kontroly kamerovým systémem umožňuje optickou kontrolu vyrobených ložiskových kroužků. Ty jsou nasnímány na vnějším i vnitřním průměru a obou čelech. „Snímkování se vždy provádí ve dvou typech světla, aby byly zvýrazněny všechny defekty povrchu kroužku. Snímky jsou poté vyhodnoceny pomocí algoritmů, jenž jsou založeny na principu učící se neuronové sítě – AI. Díky předepsanému algoritmu je systém schopen určit, zda se na kontrolované ploše vyskytuje vada či nikoliv," vyjádřil se ke kamerové kontrole ředitel společnosti, Marek Janků. Jestliže je na kroužku nalezena vada, je posunut od sběrného prostoru pro vadné výrobky. Bezvadný kroužek je poté posunut po dopravníku do balícího prostoru. „Nově definované balení je výsledkem novátorské spolupráce se zákazníkem. Ta nám umožnila využít technologii vakuového balení, která se prioritně využívá v potravinářském průmyslu. Vakuové balení je, ve srovnání s klasickým způsobem balení, jednodušší na automatizaci, levnější a především ekologičtější, protože využívá o 75 % méně plastů," dodal Janků. Takto zabalené a nachystané kroužky jsou poté odebírány z linky bezobslužným robotem.

Koncept automatizované linky umožnil zpracování dílů v plynulém toku (one piece flow), čímž došlo ke zkrácení celkového výrobního času, ke zvýšení produktivity a snížení zmetkovitosti. Potřebná přítomnost operátora u linky tak byla zkrácena o 50 %, což mu umožnilo obsluhovat dvě linky najednou. Snímky, které vznikají při kamerové kontrole, jsou uchovávány v archivu pro případ zákaznických reklamací. Díky AIV robotu byla zvýšena plynulost a přesnost materiálového toku v naší společnosti.

 

Zpět

Proč lámeme kroužky?

Proč lámeme kroužky?

22.7.2022

Kroužek se zpočátku vyrábí standardním způsobem, ale na konci výroby se musí rozdělit na dva díly s tímto specifickým lomem. Lámání je nutné z důvodu specifické montáže v aplikaci, kdy nelze nasadit kroužek na ložiskový věnec, jak je obvyklé.

Ocenění AGE MANAGEMENT EXCELLENCE AWARD

Ocenění AGE MANAGEMENT EXCELLENCE AWARD

10.6.2022

Je nám ctí se zde podělit o informaci, že jsme obdrželi ocenění Age management Excellence Award. Současně nás to zavazuje se tomuto tématu a aktivitám s tím spojenými i nadále odpovědně věnovat.

Digitální dvojčata? Worry free továrna?

Digitální dvojčata? Worry free továrna?

6.6.2022

Od 2. do 3. června proběhl v Českém ústavu robotiky, informatiky a kybernetiky při ČVUT Praha workshop na téma „Intelligent Manufacturing“. Zapojeni byli zástupci evropských i amerických univerzit, klastrů a výzkumných institucí, kteří se přijeli podělit o aktuální výsledky výzkumů a iniciativ. Zejména těch, které se věnují oblasti AI (umělé inteligence).

všechny aktuality

Staňte se členem našeho týmu a získejte práci v dynamicky se rozvíjející společnosti. Podívejte se na aktuálně volné pracovní pozice ZDE

Žádost pro uchazeče