Aktuality

Koyo Bearings: získali jsme nejprestižnější ocenění v České republice

Koyo Bearings: získali jsme nejprestižnější ocenění v České republice

28.11.2019

Naše společnost si v úterní večer 26.11. ve Španělském sále Pražského hradu převzala dvě významná ocenění, a to Národní cenu kvality České republiky a Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost, která jsou od roku 1995 udělována Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Jako světová společnost dbáme na nejvyšší kvalitu našich výrobků, včasnost dodávek, spokojenost nejen našich zákazníků a dodavatelů, ale především našich zaměstnanců, a také na odpovědnost vůči našemu okolí. Tyto akce byly podnětem k účasti v soutěži, a to rovnou ve dvou kategoriích.

Excelentní organizace

V první kategorii Národní cena kvality - program Excelence získala naše společnost ocenění Excelentní organizace v podnikatelském sektoru. Toto ocenění je v souladu s mezinárodním modelem EFQM (Evropská nadace pro management kvality), v kategorii Recognised for Excellence. Společnost obdržela nejvyšší ocenění Recognised for Excellence 5 Star a je díky tomu zařazena do databáze EFQM splatností dva roky. Zde naše společnost představila svou strategii v řízení firmy, projektů, lidí, také kroky vedoucí ke zvyšování produktivity a k vytváření inovativního prostředí. Nástroje řízení, které naše firma využívá k dlouhodobě udržitelné konkurenceschopnosti a skvělým výsledkům, mají své kořeny v Japonsku. V naší společnosti máme zavedený vlastní výrobní systém JTEKT (JTEKT Production system - JPS), který uplatňuje principy štíhlé výroby. Tyto principy cílí na odstranění plýtvání v procesech, čímž dochází ke spokojenosti zákazníka. „Celý náš systém řízení firmy a systému kvality je založen na kultuře vysoké disciplíny, otevřené komunikaci, respektu a odpovědnosti za práci, kterou vykonáváme. Naše společnost má stanovenou vlastní dlouhodobou vizi a strategické cíle. Ty jsou provázané na měřitelné ukazatele a následně vizualizované tak, abychom mohli okamžitě a efektivně řešit případné neshody a abnormality. Celý náš systém je podřízen našim zákazníkům, abychom byli schopni předčit jejich očekávání a nastavené standardy. To všechno podporuje kultura neustálého zlepšování, která je stanovena v našem výrobním systému JPS. Zavést tento systém v českém prostředí nebylo na začátku jednoduché, ale díky skvělému týmu, který máme, se nám to podařilo. Tímto jim velmi děkuji, ocenění patří hlavně jim za výborně odvedenou práci," vyjádřil se k systému řízení prezident společnosti, Petr Novák.

Společensky odpovědná organizace

V programu Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost naše firma také získala mezinárodní ocenění dle modelu EFQM, v kategorii Committed to Sustainability 2 Star. Jedná se o ocenění 2. stupně za společenskou odpovědnost a zároveň nejvyšší hodnocení v sekci CSR. Zde naše firma představila kroky, které vedou k našemu odpovědnému chování. Celý tento systém staví společnost na třech pilířích. Prvním pilířem je pilíř ekonomický, kdy se podnik řídí etickým kodexem, odmítá korupci, plní zákonné požadavky a řádně platí daně a odvody. V druhém, environmentálním pilíři, se náš podnik zaměřuje na dopad našeho výrobního procesu na životní prostředí. Zavádí aktivity vedoucí ke snižování nebo znovuvyužitelnosti odpadu, ke snižování emisí CO2 nebo například k revitalizaci zeleně v okolí. Posledním pilířem je sociální pilíř, který směřuje k péči o zaměstnance, zákazníky, podporu školství a charitativních spolků. „Nesmírně si vážím těchto dvou prestižních ocenění, která naše společnost získala. Je skvělé vidět, že to, co jako firma děláme, děláme správně," dodal k ocenění Novák.

V obou kategoriích jako první proběhlo sebehodnocení, kdy každá z přihlášených firem podala podkladovou zprávu, obsahující popis všech jejich aktivit v obou sektorech. V průběhu externího hodnocení, které se uskutečnilo v organizaci uchazeče, musely firmy tyto uvedené aktivity obhájit dvěma hodnotitelům. Vyhodnocení provádí JURY, která je jmenována ze zástupců Rady kvality České republiky. Ta zároveň dohlíží na celý proces Národních cen a činnost hodnotitelů. Po slavnostním předání poté všichni účastníci obdrží zpětnou vazbu hodnotitelů, včetně bodového ohodnocení.

Fotogalerie

Koyo Bearings: získali jsme nejprestižnější ocenění v České republice Koyo Bearings: získali jsme nejprestižnější ocenění v České republice Koyo Bearings: získali jsme nejprestižnější ocenění v České republice

Zpět

Prezident společnosti Koyo Bearings přechází na nadnárodní pozici

Prezident společnosti Koyo Bearings přechází na nadnárodní pozici

29.6.2020

Prezident společnosti Koyo Bearings Česká republika s.r.o., Petr Novák, přijal pracovní nabídku na pozici Director Corporate Planning, která je součástí Top Managementu v centrále JTEKT Evropa se sídlem v Lyonu ve Francii.

Další z investic v Koyo: modernizovaná měřidla přímosti ve výrobě

Další z investic v Koyo: modernizovaná měřidla přímosti ve výrobě

25.6.2020

Ve výrobě naší společnosti došlo k modernizaci stávajícího měřidla Talytron S150.

První autonomní pohyblivý robot v Koyo Bearings Olomouc

První autonomní pohyblivý robot v Koyo Bearings Olomouc

10.6.2020

Dalším krokem, spadajícím do fenoménu Průmysl 4.0, je pořízení autonomního inteligentního vozíku (AIV Autonomous Intelligent Vehicle) do našeho závodu v Olomouci.

všechny aktuality

Staňte se členem našeho týmu a získejte práci v dynamicky se rozvíjející společnosti. Podívejte se na aktuálně volné pracovní pozice ZDE

Žádost pro uchazeče