Aktuality

Koyo Bearings získalo Cenu Olomouckého kraje za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí

Koyo Bearings získalo Cenu Olomouckého kraje za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí

6.10.2020

Společnost Koyo Bearings má certifikovaný systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001, čímž prokazuje svůj závazek k životnímu prostředí. Pro oblast životního prostředí má nastavené měřitelné cíle, které jsou součástí ročního plánu dopadu hospodaření na životní prostředí.

Za poslední tři roky se společnosti podařilo snížit množství směsného komunálního odpadu o více než 44 %. Realizovala se řada projektů pro zlepšení výrobních podmínek a zavedlo se velké množství opatření pro minimalizaci množství odpadu. Společnost se k této činnosti snaží motivovat i své zaměstnance, kterým se pomoci školení snaží zdůraznit nutnost dokonalého třídění a snížení množství odpadu. Jedním z mnoha opatření bylo zrušení používání jednorázových papírových ubrousků na toaletách a jejich nahrazení vysoušeči rukou nebo textilními ručníky v nekonečné roli. Dalším z kroků byla změna výdeje nápojů v automatech, kdy je možné používat pouze vlastní hrníčky. To vedlo k eliminaci cca 80 000 kelímků, jenž byly ročně vyhozeny do odpadních nádob. Kontrolu třídění odpadu pak společnost provádí každý týden ve všech odpadních nádobách. Nejnovějším projektem je plánované umístění vermikompostérů v kuchyňkách. Vzniklé hnojivo společnost využije pro vlastní zahrádku. V neposlední řadě se olomoucká firma zaměřila na snižování množství nebezpečného odpadu. Mezi plánované investice je zahrnuto pořízení separátoru pro separaci vody z odpadní emulze a odpadní vody. Díky němu bude naše společnost schopna snížit množství tohoto nebezpečného odpadu o cca 90%, což tvoří asi 300 tun nebezpečného odpadu ročně. To také povede k opětovnému využití destilované vody, která by jinak byla odvezena jako součást nebezpečného odpadu. Mezi projekty zaměřené na snížení odpadovosti patří pořízení odsolovače. Ten ze solné lázně, používané pro kalení, separuje od vody sůl, takže může být sůl opětovně využita. Zpětné využití soli ušetří při likvidaci cca 128 tun odpadu, který by musel být zlikvidován jako nebezpečný. Další plánovanou investicí je pořízení lisu na brusné kaly, pračky na filtry apod.

Zpět

Jsme Ambasadorem kvality roku 2020

Jsme Ambasadorem kvality roku 2020

19.1.2021

Naše společnost získala ocenění Ambasador kvality České republiky v soukromém sektoru, které uděluje Česká společnost pro jakost.

Nová kráska v technologii honování, tentokrát v oblasti vnějších průměrů

Nová kráska v technologii honování, tentokrát v oblasti vnějších průměrů

11.12.2020

Novou posilou v týmu honovacích strojů je nová rolnová honovačka pro honování vnějších průměrů ložiskových kroužků.

Koyo Bearings: pomocí automatizace a umělé inteligence ke zvýšení produktivity

Koyo Bearings: pomocí automatizace a umělé inteligence ke zvýšení produktivity

2.12.2020

Firma Koyo Bearings, se sídlem v Olomouci, investovala od roku 2013 do oblasti průmyslu 4.0 částku přesahující 400 mil. Kč.

všechny aktuality

Staňte se členem našeho týmu a získejte práci v dynamicky se rozvíjející společnosti. Podívejte se na aktuálně volné pracovní pozice ZDE

Žádost pro uchazeče