Aktuality

Koyo Bearings získalo Cenu Olomouckého kraje za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí

Koyo Bearings získalo Cenu Olomouckého kraje za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí

6.10.2020

Společnost Koyo Bearings má certifikovaný systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001, čímž prokazuje svůj závazek k životnímu prostředí. Pro oblast životního prostředí má nastavené měřitelné cíle, které jsou součástí ročního plánu dopadu hospodaření na životní prostředí.

Za poslední tři roky se společnosti podařilo snížit množství směsného komunálního odpadu o více než 44 %. Realizovala se řada projektů pro zlepšení výrobních podmínek a zavedlo se velké množství opatření pro minimalizaci množství odpadu. Společnost se k této činnosti snaží motivovat i své zaměstnance, kterým se pomoci školení snaží zdůraznit nutnost dokonalého třídění a snížení množství odpadu. Jedním z mnoha opatření bylo zrušení používání jednorázových papírových ubrousků na toaletách a jejich nahrazení vysoušeči rukou nebo textilními ručníky v nekonečné roli. Dalším z kroků byla změna výdeje nápojů v automatech, kdy je možné používat pouze vlastní hrníčky. To vedlo k eliminaci cca 80 000 kelímků, jenž byly ročně vyhozeny do odpadních nádob. Kontrolu třídění odpadu pak společnost provádí každý týden ve všech odpadních nádobách. Nejnovějším projektem je plánované umístění vermikompostérů v kuchyňkách. Vzniklé hnojivo společnost využije pro vlastní zahrádku. V neposlední řadě se olomoucká firma zaměřila na snižování množství nebezpečného odpadu. Mezi plánované investice je zahrnuto pořízení separátoru pro separaci vody z odpadní emulze a odpadní vody. Díky němu bude naše společnost schopna snížit množství tohoto nebezpečného odpadu o cca 90%, což tvoří asi 300 tun nebezpečného odpadu ročně. To také povede k opětovnému využití destilované vody, která by jinak byla odvezena jako součást nebezpečného odpadu. Mezi projekty zaměřené na snížení odpadovosti patří pořízení odsolovače. Ten ze solné lázně, používané pro kalení, separuje od vody sůl, takže může být sůl opětovně využita. Zpětné využití soli ušetří při likvidaci cca 128 tun odpadu, který by musel být zlikvidován jako nebezpečný. Další plánovanou investicí je pořízení lisu na brusné kaly, pračky na filtry apod.

Zpět

Koyo Bearings pošesté Zaměstnavatelem regionu v kategorii pod 500 zaměstnanců

Koyo Bearings pošesté Zaměstnavatelem regionu v kategorii pod 500 zaměstnanců

21.10.2020

Olomoucká společnost Koyo Bearings se umístila na prvním místě v Olomouckém kraji se v kategorii pod 500 zaměstnanců.

Koyo Bearings získalo Cenu Olomouckého kraje za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí

Koyo Bearings získalo Cenu Olomouckého kraje za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí

6.10.2020

Společnost Koyo Bearings má certifikovaný systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001, čímž prokazuje svůj závazek k životnímu prostředí.

Společnost Koyo Bearings se stala Zelenou firmou

Společnost Koyo Bearings se stala Zelenou firmou

17.9.2020

Naše společnost se zapojila do projektu Zelená firma, jehož hlavním cílem je zabránit, aby drobný elektroodpad končil na skládkách komunálního odpadu.

všechny aktuality

Staňte se členem našeho týmu a získejte práci v dynamicky se rozvíjející společnosti. Podívejte se na aktuálně volné pracovní pozice ZDE

Žádost pro uchazeče