Aktuality

Koyo Bearings získalo patent pro poddajné uložení hřídele

Koyo Bearings získalo patent pro poddajné uložení hřídele

9.11.2020

Výzkumné a vývojové centrum naší společnosti, které sídlí v Brně, získalo patent pro poddajné uložení hřídele. Díky tomuto řešení se v dané aplikaci eliminuje negativní efekt naklopení hřídele a zvýší se trvanlivost ložiska.

Úřad průmyslového vlastnictví udělil naší společnosti Koyo Bearings patent číslo 308 373. Vynález se týká poddajného uložení hřídelů prostřednictvím jehlových a válečkových ložisek. Především se jedná o uložení vačkových hřídelů motorových vozidel. Tomuto tématu se věnovali zaměstnanci výzkumného a vývojového centra v Brně, které spadá pod olomouckou společnost.

Jehlová a válečková ložiska jsou ložiska s přímkovým (liniovým) stykem. Ten se stává nevýhodným v momentě, kdy se hřídel naklopí, jehlička či váleček není zatížen rovnoměrně, a dojde tak k jednostrannému opotřebení valivých elementů a následnému snížení životnosti ložiska. Tento negativní efekt se podařil eliminovat díky poddajnému uložení hřídele. „Principem poddajného uložení hřídele je v podstatě nová geometrie vnějšího nebo vnitřního ložiskového kroužku, popřípadě obou komponent zároveň. Ta spočívá ve vytvoření obvodové (axiální) drážky v čelní stěně kroužku nebo v samotném hřídeli. Tato odlehčovací drážka umožní naklopení vnějšího nebo vnitřního kroužku ložiska v určitém rozsahu, aniž by byla narušena tuhost kroužků nebo odpor k naklopení hřídele," vyjádřil se k získání patentu Jan Čermák z brněnského centra, jenž se podílel na jeho vývoji.

Brněnské centrum oplývá moderním technickým vybavením a především kvalitním know-how, čímž se stalo jedním z nejdůležitějších center v korporaci. Je úzce napojeno na sesterská centra v Evropě a USA a podporuje ostatní závody mateřské společnosti JTEKT Corporation.

Zpět

Proč lámeme kroužky?

Proč lámeme kroužky?

22.7.2022

Kroužek se zpočátku vyrábí standardním způsobem, ale na konci výroby se musí rozdělit na dva díly s tímto specifickým lomem. Lámání je nutné z důvodu specifické montáže v aplikaci, kdy nelze nasadit kroužek na ložiskový věnec, jak je obvyklé.

Ocenění AGE MANAGEMENT EXCELLENCE AWARD

Ocenění AGE MANAGEMENT EXCELLENCE AWARD

10.6.2022

Je nám ctí se zde podělit o informaci, že jsme obdrželi ocenění Age management Excellence Award. Současně nás to zavazuje se tomuto tématu a aktivitám s tím spojenými i nadále odpovědně věnovat.

Digitální dvojčata? Worry free továrna?

Digitální dvojčata? Worry free továrna?

6.6.2022

Od 2. do 3. června proběhl v Českém ústavu robotiky, informatiky a kybernetiky při ČVUT Praha workshop na téma „Intelligent Manufacturing“. Zapojeni byli zástupci evropských i amerických univerzit, klastrů a výzkumných institucí, kteří se přijeli podělit o aktuální výsledky výzkumů a iniciativ. Zejména těch, které se věnují oblasti AI (umělé inteligence).

všechny aktuality

Staňte se členem našeho týmu a získejte práci v dynamicky se rozvíjející společnosti. Podívejte se na aktuálně volné pracovní pozice ZDE

Žádost pro uchazeče