Aktuality

Představení naší technické kanceláře v Brně

Představení naší technické kanceláře v Brně

19.8.2022

Dva úspěchy v podobě nominací pro projekty společnosti Jaguar Land Rover a firmy MIBA jsou skvělými zprávami nejen pro olomoucký závod, ale i pro naši brněnskou technickou kancelář. V Olomouci dojde k dalšímu využití specializovaných brousících linek po velmi úspěšných avšak dobíhajících projektech, v nedalekém Brně nás pak může těšit, že jsme k oběma nominacím svým dílem přispěli.

Historie brněnské technické kanceláře se píše už více než 20 let. Sídlí v Technologickém parku v blízkosti Vysokého učení technického v Brně a využíváme tak synergie s univerzitním prostředím. Z Brna dění v olomouckém závodě přímo ovlivňují třeba produktový manažer Solid Race & CRB ložisek a hlavní evropský metalurg. 

Co ale není příliš známo je fakt, že nejpočetněji je v naší kanceláři zastoupena sekce výpočtářů a analytiků. Svými numerickými simulacemi zákaznických aplikací dokážeme předpovědět životnost daného ložiska či jeho komponenty a posoudit tak vhodnost nebo naopak nedostatečnost navrhovaného řešení. Ve spolupráci s kolegy aplikačními inženýry z partnerských evropských technických center se krůček po krůčku snažíme najít ideální řešení jak pro zákazníka tak pro naši společnost.

Oba v úvodu nominované projekty jsou dobrou ukázkou týmové práce hned několika technických složek naší společnosti (engineering, product management, kvalita), z geografického pohledu pak zaujme efektivní součinnost mnoha evropských technických center (Brno, Künsebeck, Mnichov) a výrobních závodů (olomoucký KBCZ, rumunský KRA).

Nejdříve si představme projekt Jaguar Land Rover (převodovka elektromobilu)

Elektromobilita hýbe světem všech firem v automotive segmentu, důkazem je i projekt Jaguar Land Rover. Jedná se o typický design dnes navrhovaných převodovek elektromobilů. V Olomouci se budou vyrábět 3 různé varianty válečkových ložisek. Všechna ložiska musela v našich simulacích vyhovět komplexnímu zatěžovacímu cyklu (kroutící moment /otáčky /čas) předepsanému zákazníkem. Celý systém je analyzován jako celek: vyhodnocujeme životnost a maximální kontaktní tlak všech ložisek. Přihlížíme k různým variantám mazání ložiska včetně uvažování teploty oleje a stupně jeho znečištění.

Druhý projekt je pro zákazníka MIBA (vyvažovací hřídel klasického spalovacího motoru)

Přestože se z naší strany jedná o dodávku pouze vnitřního kroužku pod jehličkovým ložiskem (to dodává konkurence), opět se aplikace musí simulovat jako celý systém. Podobně jako v případě prvního projektu, i zde bereme vúvahu předepsaný zatěžovací cyklus vycházející z metodiky zákazníka. Nakonec vyhodnotíme životnost a maximální kontaktní napětí, u ložiskového kroužku navíc posoudíme maximální míru podpovrchového napětí, které by mohlo indikovat potenciální provozní nesnáze.

Z technologického hlediska se pro náš závod jedná o inovativní projekt: zákazník požaduje kroužky s nitrocementační vrstvou, která se pozitivně projevuje na zvýšené odolnosti kroužku vůči opotřebení, což bylo potvrzeno úspěšnými testy.

Pokročilé analýzy zákaznických aplikací a ložiskových klecí

Kromě automobilových systémů analyzujeme široké spektrum aplikací od obřích ložisek do větrných elektráren, přes ložiska pro Industry segment (AgriCon, Material Handling) až k malým jehličkovým ložiskům do Steering systémů. V posledních letech se také opakovaně zabýváme simulacemi ložiskových klecí a dáváme tak aplikačním inženýrům a designerům klecí cennou zpětnou vazbu ohledně životnosti této důležité komponenty.

Autor textu: Ing. Stanislav Vaculík (Principal analytical engineer)


Fotogalerie

Představení naší technické kanceláře v Brně Představení naší technické kanceláře v Brně Představení naší technické kanceláře v Brně

Zpět

Krásné vánoční svátky a všechno nejlepší do roku 2023

Krásné vánoční svátky a všechno nejlepší do roku 2023

20.12.2022

Přejeme všem zaměstnancům a obchodním partnerům šťastné a veselá vánoční svátky a především pevné zdraví a hodně štěstí v nadcházejícím roce 2023.

Přijde za námi 12. prosince ke stánku Dobrého místa pro život

Přijde za námi 12. prosince ke stánku Dobrého místa pro život

10.11.2022

Srdečně Vás zveme na Horní náměstí v Olomouci. V pondělí 12.12. zde budeme prodávat punč. Výtěžek z prodeje punče bude určen na aktivity Oblastního sdružení neslyšících Olomouc.

Koyo je stalo patronem okrasné třešně pro nadaci Malý Noe

Koyo je stalo patronem okrasné třešně pro nadaci Malý Noe

19.9.2022

Jednotliví sponzoři, formou zakoupení 30 stromů do nového parku, finančně podpořili aktivity spjaté s pomocí dětem žijícím a vyrůstajícím bez náležité rodičovské péče.

všechny aktuality

Staňte se členem našeho týmu a získejte práci v dynamicky se rozvíjející společnosti. Podívejte se na aktuálně volné pracovní pozice ZDE

Žádost pro uchazeče