Aktuality

Průmysl 4.0 v Koyo Bearings: automatizace balení a vizuální kontroly na linkách

Průmysl 4.0 v Koyo Bearings: automatizace balení a vizuální kontroly na linkách

26.8.2020

Téměř 4 miliony korun investovala naše společnost do automatizace balení a vizuální kontroly na lince pro významného zákazníka. Automatizace a vizuální kontrola v tomto případě zvýší produktivitu výroby, efektivitu balení, ale také zvýší úspory na materiál balení.

Zautomatizování balení a vizualizace kontroly kamerovým systémem je dalším prvkem Průmyslu 4.0. Od jeho zavedení očekáváme snížení nákladů na materiál balení. To bude v souladu s životním prostředím, jelikož budeme využívat o 75 % méně plastů. Získáním technologie vakuového balení jsme schopni zajistit oddělení kroužků od okolního prostředí a vlivů. Také dojde ke stoprocentnímu navýšení kapacity místa při paletizaci zabalených kroužků na paletu. Mimo jiné jsme se stali první společností, která disponuje touto technologií balení ve strojírenském odvětví, protože tato technologie se využívá především v potravinářském průmyslu.

Nasazení vizuální kontroly kamerovým systémem umožňuje optickou kontrolu vyrobených ložiskových kroužků. Ač je přítomnost člověka ve výrobním prostředí velmi důležitá, vždy je tu faktor zvaný lidská chybovost. Neodhalená vada na výrobku, způsobená například únavou daného pracovníka, může způsobit ekonomickou ztrátu nebo poškození dobré pověsti na trhu. Pomocí strojového vidění jsme schopni odhalit i okem neviditelnou vadu. Kamera nasnímá funkční plochu výrobku, kterou na předchozích strojích linky opracováváme, systém jej vyhodnotí podle předem předepsaného algoritmu a určí, zda se na zkoumané ploše vyskytuje vada, či nikoliv.

Cílem investice do automatizace balení a vizuální kontroly je snížení obslužnosti linek tak, aby jeden operátor zvládl obsluhovat dvě linky. Návratnost investice očekáváme v průběhu tří let. Výhodou je, že v případě navýšení objemu výroby v budoucích letech, je stroj připraven na případné zvýšení rychlosti linky. Součástí stroje je mimo jiné i manuální vakuovací stanice, která v případě poruchy zařízení zajistí balení výrobků ručně, tudíž nedojde k žádnému omezení.

 

Fotogalerie

Průmysl 4.0 v Koyo Bearings: automatizace balení a vizuální kontroly na linkách Průmysl 4.0 v Koyo Bearings: automatizace balení a vizuální kontroly na linkách Průmysl 4.0 v Koyo Bearings: automatizace balení a vizuální kontroly na linkách Průmysl 4.0 v Koyo Bearings: automatizace balení a vizuální kontroly na linkách

Zpět

Společnost Koyo Bearings se stala Zelenou firmou

Společnost Koyo Bearings se stala Zelenou firmou

17.9.2020

Naše společnost se zapojila do projektu Zelená firma, jehož hlavním cílem je zabránit, aby drobný elektroodpad končil na skládkách komunálního odpadu.

Koyo Bearings: další krok v automatizaci procesu, tentokrát v oblasti tepelného zpracování

Koyo Bearings: další krok v automatizaci procesu, tentokrát v oblasti tepelného zpracování

7.9.2020

Prvky průmyslu 4.0 jsou implementovány napříč celou společností. Jedním z nich je například zautomatizování výstupu kalící linky.

Koyo Bearings obhájila certifikaci „Bezpečný podnik“

Koyo Bearings obhájila certifikaci „Bezpečný podnik“

1.9.2020

Olomoucká společnost Koyo Bearings obhájila certifikaci „Bezpečný podnik“ a zařadila se tak mezi 81 společností v ČR, které se mohou pochlubit platným osvědčením, dokazujícím bezpečnost při práci i péči o zdraví svých zaměstnanců.

všechny aktuality

Staňte se členem našeho týmu a získejte práci v dynamicky se rozvíjející společnosti. Podívejte se na aktuálně volné pracovní pozice ZDE

Žádost pro uchazeče