Aktuality

Získali jsme ocenění Investors in People

Získali jsme ocenění Investors in People

28.6.2021

K výročí 20 let od založení závodu jsme si nadělili výjimečný dárek – Koyo obdrželo mezinárodně uznávanou britskou akreditaci  Investors in People. 

Úspěšná akreditace završila tři roky systematické práce v oblasti implementace doporučených moderních HR postupů. Předcházel tomu vstupní audit zaměřený na úroveň motivace a na ztotožnění se s firemními hodnotami. Ověření jeho výsledků prováděli nezávislí konzultanti prostřednictvím rozhovorů se zaměstnanci. Následovalo definování akčního plánu změn, které byly postupně implementovány týmem složeným ze zástupců všech oddělení.

A protože dotazy auditorů konkrétně směřovaly na způsob vedení a zapojování pracovníků, mezilidské vztahy, podnikové klima, firemní kulturu, přístup k informacím, pracovním podmínkám, ocenění za pracovní výkony či investice směřující do rozvoje zaměstnanců, zaměření akčního plánu změn bylo jasně dané. Pozornost tak cíleně směřovala a dále směřuje například na transparentnost předávaných informací, na jasnou komunikaci, budování důvěry zaměstnanců a jejich loajality.

V souladu s procesem akreditace byla aktualizována strategie v oblasti lidských zdrojů tak, aby odrážela ambice závodu v následujících třech letech dosáhnout ještě lepší zpětné vazby ze strany zaměstnanců apodpořit tím udržitelný úspěch celé společnosti. Inspirací pro další personální práci tak pro nás zůstávají nejen doporučení vyplývající z auditu Investors in People, ale rovněž koncept age managementu, který pomáhá řídit a motivovat zaměstnance s ohledem na jejich věkovou diverzitu. Hlásíme se tak k těm společnostem, které reagují na trend postupného stárnutí populace vyžadující individuální přístupy.

Fotogalerie

Získali jsme ocenění Investors in People

Zpět

Jaký předpokládáme dopad elektromobility na náš závod?

Jaký předpokládáme dopad elektromobility na náš závod?

17.9.2021

Co se týká možnosti našich ložisek v elektrických autech, již nyní vidíme v návaznosti na vývoj elektrických pohonů první příležitosti pro jejich využití. Původní studie a zaměření elektroaplikací ukazovaly na uplatnění především kuličkových ložisek a jejich obrovský růst v rámci elektromobility. Tak jak jde vývoj dále, začíná se ukazovat, že především ve více zatížených elektro řešeních, např pro SUV auta, je nebytné použít válečková ložiska, které jsou ale schopná pracovat ve vyšších otáčkách, tzv. vysokorychlostní válečková ložiska.

Jak s pomocí ekologie dosáhnout lepší konkurenceschopnosti?

Jak s pomocí ekologie dosáhnout lepší konkurenceschopnosti?

10.9.2021

Náš závod v rozmezí 5 let spotřebuje přibližně 2 481 110 kusů MHL kroužků v hodnotě 9 261 888 korun a vyprodukuje tak plastový odpad o hmotnosti 19 tun. Rozhodli jsme se zaměřit na tato čísla a podniknout kroky vedoucí ke snížení finančních nákladů, tak i ke snížení ekologické zátěže plynoucí z likvidace těchto MHL kroužků, konkrétně právě v podobě 19 tun plastového odpadu.

Modernizace v oblasti broušení pokračuje: nová bezhrotá bruska Lidköping CL 46

Modernizace v oblasti broušení pokračuje: nová bezhrotá bruska Lidköping CL 46

30.7.2021

Jeden z dalších významných investičních projektů jde do finále. Tentokrát posilujeme oblast broušení vnějších průměrů díky modernizaci stroje. Jedná se o bezhrotou brusku Lidköping CL 46.

všechny aktuality

Staňte se členem našeho týmu a získejte práci v dynamicky se rozvíjející společnosti. Podívejte se na aktuálně volné pracovní pozice ZDE

Žádost pro uchazeče