Aktuality

Integrace cobotů do výrobních procesů

Integrace cobotů do výrobních procesů

1.7.2021

Díky úzké spolupráci s odborníky z Moravskoslezského automobilového klastru (dále Autoklastr) se u nás zavedení cobotů stává reálnější. Jejich integrace je obrovskou příležitostí pro technologický posun celého závodu. Představuje nové profesní výzvy pro interní odborníky a také atraktivnější technologie pro budoucí zaměstnance. Těm taková zařízení snižují rutinní a stereotypní činnosti na pracovištích, kde je zavedena synchronizace obsluhy stroje a cobota.

V květnu letošního roku k nám zavítali zástupci Autoklastru, konkrétně jeho výkonný ředitel Ing. Libor Dobeš, Ing. Pavel Vavřík zodpovědný za projekt aplikace nových technologií vč. cobotů do výrobních procesů, dále Ing. Ladislav Glogar, bývalý ředitel Autoklastru nyní v pozici poradce a konzultanta. Čtvrtým z hostů byl pak Prof. Dr. Ing Vladimir Mostýn, za katedru Robotiky, Strojní fakulty VŠB-TU Ostrava.

Takový tým odborníků se pak pro každého partnera z komerční sféry může stát cenným zdrojem invencí, nezávislých názorů a otevírá potenciální příležitosti. Tyto mohou být v podobě inovativních technických řešení, přístupem ke špičkové laboratorní technice na akademické půdě, přístupem k dotačním titulům nebo jednoduše navázáním kontaktů a sdílení best practise napříč výrobními závody.

Konkrétním impulsem ke spolupráci se stal interní záměr na zavádění tzv. unmanned lines, tedy bezobslužných linek a rozbíhající se projekt Autoklastru: TECHMAT – Technologie a materiály pro Průmysl 4.0. Tento projekt mimo jiné zahrnuje navrhování a ověřování nízkonákladových technologií v reálných podmínkách firem v automotive a to formou studií a simulací navržených automatizovaných výrobních operací.

„Záměrem naší spolupráce s Autoklastrem je zmapování a příprava technického návrhu toho jak efektivně řešit automatizaci stávajících linek tak, abychom ji mohli použít v režimu unmanned lines. Jedna z variant řešení je právě použití cobotů. Od běžného průmyslového robota se liší výrazně lehčí konstrukcí a také mnoha bezpečnostními funkcemi a senzory a především tím, že operativně reagují na změny v bezprostředním okolí. Jedná se tedy o robota, který může spolupracovat s lidmi a především bezpečně s nimi sdílet pracoviště ", vysvětlil Petr Hejda, vedoucí oddělení procesní technologie.

Autoklastr by měl v rámci naší spolupráce situaci analyzovat, navrhnout řešení a simulacemi následně ověřit vhodný typ cobotu a jeho integraci do linky, což je pro výrobní závod alfou a omegou. Propočítat také jeho návratnost a předpokládaný dopad na produktivitu výrobního procesu. Návrhy technologie by měly konkrétně vznikat nejdříve pro linky CRB, NRB a další oblasti brusírny dle aktuální situace. Projekt již běží a v průběhu měsíce července již očekáváme první studii, na základě které bude provedena simulace k ověření technologie. Výsledek pak bude sloužit pro rozhodnutí závodu KOYO o investici.

Cílem celé spolupráce je maximální využívání neproduktivních časů a spolupráce člověk vrs. cobot nám věříme otevírá nové možnosti, a to především v odstraňování rutinních a nepopulárních činností. Není zde na místě obava o pracovní místa, naopak zaměstnanci a jejich schopnosti by měly být využívány tam, kde je třeba kreativita a invence", doplnil ještě Petr Hejda, který je zodpovědný za koordinaci projektu.

Fotogalerie

Integrace cobotů do výrobních procesů Integrace cobotů do výrobních procesů Integrace cobotů do výrobních procesů Integrace cobotů do výrobních procesů

Zpět

Modernizace v oblasti broušení pokračuje: nová bezhrotá bruska Lidköping CL 46

Modernizace v oblasti broušení pokračuje: nová bezhrotá bruska Lidköping CL 46

30.7.2021

Jeden z dalších významných investičních projektů jde do finále. Tentokrát posilujeme oblast broušení vnějších průměrů díky modernizaci stroje. Jedná se o bezhrotou brusku Lidköping CL 46.

Nahlédli jsme do moderních laboratoří při VŠB-TU Ostrava

Nahlédli jsme do moderních laboratoří při VŠB-TU Ostrava

20.7.2021

Návštěva přinesla spoustu podnětů a inspirace, ať již například na zadání témat závěrečných prací pro studenty VŠB-TU Ostrava, na možnou spolupráci v oblasti tribologie, 3D tisku z kovu nebo případně ve smyslu sponzorské podpory soutěže Formula Student. Otevřená je také spolupráce s Průmyslovou radou při VŠB-TU Ostrava.

Integrace cobotů do výrobních procesů

Integrace cobotů do výrobních procesů

1.7.2021

Díky úzké spolupráci s odborníky z Moravskoslezského automobilového klastru (dále Autoklastr) se zavedení cobotů v našem závodě stává reálnější.

všechny aktuality

Staňte se členem našeho týmu a získejte práci v dynamicky se rozvíjející společnosti. Podívejte se na aktuálně volné pracovní pozice ZDE

Žádost pro uchazeče