Aktuality

Koyo Bearings: zdraví a spokojenost našich zaměstnanců je naší prioritou

Koyo Bearings: zdraví a spokojenost našich zaměstnanců je naší prioritou

23.7.2019

Dalším krokem, jak podpořit zdraví a spokojenost našich zaměstnanců, je plánované zavedení principů Age managementu do firemní kultury naší společnosti. Za tímto účelem aktuálně ve firmě probíhá projekt, jehož realizace byla rozdělena do tří klíčových aktivit.

První část je zaměřena na oblast vzdělávání pracovníků nejvyššího a středního managementu. Účastníci kurzů se seznamují s hlavními zásadami Age managementu (dále jen AM) a se způsoby jeho zavádění do praxe průmyslového podniku. Age management je v tomto kontextu chápán jako způsob řízení a vedení osob s ohledem na jejich věk, přičemž bere v potaz měnící se potřeby zaměstnanců v jednotlivých fázích života jednotlivce a zároveň uplatňuje různé přístupy pro úspěšnou týmovou spolupráci lidí odlišného věku.

Úkolem projektu je specifikovat cíle, kterých chce naše společnost v této oblasti dosáhnout, a definovat nástroje a postupy, díky nimž požadovaného stavu postupně docílíme. Vybraní pracovníci se v souladu s koncepcí AM učí metody pro zefektivnění zpětné vazby, předávání a sdílení informací ve firmě, pro správné motivování nebo odstranění bariér v komunikaci v multigeneračním prostředí a další ověřené principy pro úspěšnou práci s lidmi. Část vzdělávání se soustředí také na příčiny a spouštěče stresu na pracovišti. Zaměstnanci si osvojí metody, jak zátěž lépe zvládat a jak bojovat se syndromem vyhoření, který v dnešní uspěchané době trápí stále více lidí napříč všemi obory.

Druhá část projektu zahrnuje zpracování ergonomických auditů a sestavení návrhů opatření pro zlepšení pracovních podmínek na mnoha pracovištích. V rámci odborných a autorizovaných měření bude posuzována lokální svalová zátěž, celková fyzická zátěž, pracovní polohy a hlučnost. V závislosti na výsledcích měření plánujeme zavedení doporučených opatření pro zmírnění zátěže a zlepšení situace na vybraných pracovištích v našem závodě. Cílem této aktivity je podpora zdraví zaměstnanců a eliminování rizika vzniku nemocí z povolání, které mohou být způsobeny např. opakovaným přetěžováním konkrétní části těla při práci.

Poslední část projektu navazuje na předchozí aktivitu a je rovněž zaměřená na péči o zdraví zaměstnanců a prevenci vzniku nemocí z povolání. Ve spolupráci s fyzioterapeutkou probíhají společné přednášky, jichž se mohou účastnit všichni zaměstnanci naší společnosti. Pro pracovníky nejvíce rizikových pracovišť jsou určena také individuální sezení, při nichž se fyzioterapeutka zaměří na konkrétní problémy zaměstnance spojené s jeho náplní práce. Krátká a opakovaná sezení by měla pomoci pracovníkům naučit se procvičovat a uvolňovat zatěžovanou část těla a předcházet tak možným zdravotním komplikacím do budoucna. Uvedené aktivity probíhají v zázemí naší společnosti v pracovní době.

Fotogalerie

Koyo Bearings: zdraví a spokojenost našich zaměstnanců je naší prioritou

Zpět

3 tisíce hodin školení pro Koyo?

3 tisíce hodin školení pro Koyo?

1.12.2021

Celková hodnota vzdělávacích aktivit pro zaměstnance Koyo je vyčíslena na krásných 1 528 176 Kč a počet hodin školení na 3 184!

Vánoční punč 26.11.2021

Vánoční punč 26.11.2021

11.11.2021

Podpořme společně aktivity Oblastní unie neslyšících Olomouc

Listopad je pro nás měsícem kvality

Listopad je pro nás měsícem kvality

1.11.2021

Jako každý rok se i letos Koyo zapojuje do akce měsíce kvality vyhlášené napříč celou korporací JTEKT. Tentokrát s tématem JIKOTEI KANKETSU.

všechny aktuality

Staňte se členem našeho týmu a získejte práci v dynamicky se rozvíjející společnosti. Podívejte se na aktuálně volné pracovní pozice ZDE

Žádost pro uchazeče