Aktuality

Průmysl 4.0 v Koyo Bearings: automatizace balení a vizuální kontroly na linkách

Průmysl 4.0 v Koyo Bearings: automatizace balení a vizuální kontroly na linkách

26.8.2020

Téměř 4 miliony korun investovala naše společnost do automatizace balení a vizuální kontroly na lince pro významného zákazníka. Automatizace a vizuální kontrola v tomto případě zvýší produktivitu výroby, efektivitu balení, ale také zvýší úspory na materiál balení.

Zautomatizování balení a vizualizace kontroly kamerovým systémem je dalším prvkem Průmyslu 4.0. Od jeho zavedení očekáváme snížení nákladů na materiál balení. To bude v souladu s životním prostředím, jelikož budeme využívat o 75 % méně plastů. Získáním technologie vakuového balení jsme schopni zajistit oddělení kroužků od okolního prostředí a vlivů. Také dojde ke stoprocentnímu navýšení kapacity místa při paletizaci zabalených kroužků na paletu. Mimo jiné jsme se stali první společností, která disponuje touto technologií balení ve strojírenském odvětví, protože tato technologie se využívá především v potravinářském průmyslu.

Nasazení vizuální kontroly kamerovým systémem umožňuje optickou kontrolu vyrobených ložiskových kroužků. Ač je přítomnost člověka ve výrobním prostředí velmi důležitá, vždy je tu faktor zvaný lidská chybovost. Neodhalená vada na výrobku, způsobená například únavou daného pracovníka, může způsobit ekonomickou ztrátu nebo poškození dobré pověsti na trhu. Pomocí strojového vidění jsme schopni odhalit i okem neviditelnou vadu. Kamera nasnímá funkční plochu výrobku, kterou na předchozích strojích linky opracováváme, systém jej vyhodnotí podle předem předepsaného algoritmu a určí, zda se na zkoumané ploše vyskytuje vada, či nikoliv.

Cílem investice do automatizace balení a vizuální kontroly je snížení obslužnosti linek tak, aby jeden operátor zvládl obsluhovat dvě linky. Návratnost investice očekáváme v průběhu tří let. Výhodou je, že v případě navýšení objemu výroby v budoucích letech, je stroj připraven na případné zvýšení rychlosti linky. Součástí stroje je mimo jiné i manuální vakuovací stanice, která v případě poruchy zařízení zajistí balení výrobků ručně, tudíž nedojde k žádnému omezení.

 

Fotogalerie

Průmysl 4.0 v Koyo Bearings: automatizace balení a vizuální kontroly na linkách Průmysl 4.0 v Koyo Bearings: automatizace balení a vizuální kontroly na linkách Průmysl 4.0 v Koyo Bearings: automatizace balení a vizuální kontroly na linkách Průmysl 4.0 v Koyo Bearings: automatizace balení a vizuální kontroly na linkách

Zpět

Ložiskový kroužek velikosti snubního prstenu?

Ložiskový kroužek velikosti snubního prstenu?

1.2.2023

Po modernizaci brousící linky v hodnotě více než půl milionu EUR dosahujeme při výrobě kroužků malých rozměrů špičkových paramentů, současně při výrazném zkrácení cyklových časů a úspoře práce jednoho kolegy.

Krásné vánoční svátky a všechno nejlepší do roku 2023

Krásné vánoční svátky a všechno nejlepší do roku 2023

20.12.2022

Přejeme všem zaměstnancům a obchodním partnerům šťastné a veselá vánoční svátky a především pevné zdraví a hodně štěstí v nadcházejícím roce 2023.

Přijde za námi 12. prosince ke stánku Dobrého místa pro život

Přijde za námi 12. prosince ke stánku Dobrého místa pro život

10.11.2022

Srdečně Vás zveme na Horní náměstí v Olomouci. V pondělí 12.12. zde budeme prodávat punč. Výtěžek z prodeje punče bude určen na aktivity Oblastního sdružení neslyšících Olomouc.

všechny aktuality

Staňte se členem našeho týmu a získejte práci v dynamicky se rozvíjející společnosti. Podívejte se na aktuálně volné pracovní pozice ZDE

Žádost pro uchazeče