Aktuality

Získali jsme ocenění Investors in People

Získali jsme ocenění Investors in People

28.6.2021

K výročí 20 let od založení závodu jsme si nadělili výjimečný dárek – Koyo obdrželo mezinárodně uznávanou britskou akreditaci  Investors in People. 

Úspěšná akreditace završila tři roky systematické práce v oblasti implementace doporučených moderních HR postupů. Předcházel tomu vstupní audit zaměřený na úroveň motivace a na ztotožnění se s firemními hodnotami. Ověření jeho výsledků prováděli nezávislí konzultanti prostřednictvím rozhovorů se zaměstnanci. Následovalo definování akčního plánu změn, které byly postupně implementovány týmem složeným ze zástupců všech oddělení.

A protože dotazy auditorů konkrétně směřovaly na způsob vedení a zapojování pracovníků, mezilidské vztahy, podnikové klima, firemní kulturu, přístup k informacím, pracovním podmínkám, ocenění za pracovní výkony či investice směřující do rozvoje zaměstnanců, zaměření akčního plánu změn bylo jasně dané. Pozornost tak cíleně směřovala a dále směřuje například na transparentnost předávaných informací, na jasnou komunikaci, budování důvěry zaměstnanců a jejich loajality.

V souladu s procesem akreditace byla aktualizována strategie v oblasti lidských zdrojů tak, aby odrážela ambice závodu v následujících třech letech dosáhnout ještě lepší zpětné vazby ze strany zaměstnanců apodpořit tím udržitelný úspěch celé společnosti. Inspirací pro další personální práci tak pro nás zůstávají nejen doporučení vyplývající z auditu Investors in People, ale rovněž koncept age managementu, který pomáhá řídit a motivovat zaměstnance s ohledem na jejich věkovou diverzitu. Hlásíme se tak k těm společnostem, které reagují na trend postupného stárnutí populace vyžadující individuální přístupy.

Fotogalerie

Získali jsme ocenění Investors in People

Zpět

Proč lámeme kroužky?

Proč lámeme kroužky?

22.7.2022

Kroužek se zpočátku vyrábí standardním způsobem, ale na konci výroby se musí rozdělit na dva díly s tímto specifickým lomem. Lámání je nutné z důvodu specifické montáže v aplikaci, kdy nelze nasadit kroužek na ložiskový věnec, jak je obvyklé.

Ocenění AGE MANAGEMENT EXCELLENCE AWARD

Ocenění AGE MANAGEMENT EXCELLENCE AWARD

10.6.2022

Je nám ctí se zde podělit o informaci, že jsme obdrželi ocenění Age management Excellence Award. Současně nás to zavazuje se tomuto tématu a aktivitám s tím spojenými i nadále odpovědně věnovat.

Digitální dvojčata? Worry free továrna?

Digitální dvojčata? Worry free továrna?

6.6.2022

Od 2. do 3. června proběhl v Českém ústavu robotiky, informatiky a kybernetiky při ČVUT Praha workshop na téma „Intelligent Manufacturing“. Zapojeni byli zástupci evropských i amerických univerzit, klastrů a výzkumných institucí, kteří se přijeli podělit o aktuální výsledky výzkumů a iniciativ. Zejména těch, které se věnují oblasti AI (umělé inteligence).

všechny aktuality

Staňte se členem našeho týmu a získejte práci v dynamicky se rozvíjející společnosti. Podívejte se na aktuálně volné pracovní pozice ZDE

Žádost pro uchazeče