Aktuality

Získali jsme ocenění Investors in People

Získali jsme ocenění Investors in People

28.6.2021

K výročí 20 let od založení závodu jsme si nadělili výjimečný dárek – Koyo obdrželo mezinárodně uznávanou britskou akreditaci  Investors in People. 

Úspěšná akreditace završila tři roky systematické práce v oblasti implementace doporučených moderních HR postupů. Předcházel tomu vstupní audit zaměřený na úroveň motivace a na ztotožnění se s firemními hodnotami. Ověření jeho výsledků prováděli nezávislí konzultanti prostřednictvím rozhovorů se zaměstnanci. Následovalo definování akčního plánu změn, které byly postupně implementovány týmem složeným ze zástupců všech oddělení.

A protože dotazy auditorů konkrétně směřovaly na způsob vedení a zapojování pracovníků, mezilidské vztahy, podnikové klima, firemní kulturu, přístup k informacím, pracovním podmínkám, ocenění za pracovní výkony či investice směřující do rozvoje zaměstnanců, zaměření akčního plánu změn bylo jasně dané. Pozornost tak cíleně směřovala a dále směřuje například na transparentnost předávaných informací, na jasnou komunikaci, budování důvěry zaměstnanců a jejich loajality.

V souladu s procesem akreditace byla aktualizována strategie v oblasti lidských zdrojů tak, aby odrážela ambice závodu v následujících třech letech dosáhnout ještě lepší zpětné vazby ze strany zaměstnanců apodpořit tím udržitelný úspěch celé společnosti. Inspirací pro další personální práci tak pro nás zůstávají nejen doporučení vyplývající z auditu Investors in People, ale rovněž koncept age managementu, který pomáhá řídit a motivovat zaměstnance s ohledem na jejich věkovou diverzitu. Hlásíme se tak k těm společnostem, které reagují na trend postupného stárnutí populace vyžadující individuální přístupy.

Fotogalerie

Získali jsme ocenění Investors in People

Zpět

Modernizace v oblasti broušení pokračuje: nová bezhrotá bruska Lidköping CL 46

Modernizace v oblasti broušení pokračuje: nová bezhrotá bruska Lidköping CL 46

30.7.2021

Jeden z dalších významných investičních projektů jde do finále. Tentokrát posilujeme oblast broušení vnějších průměrů díky modernizaci stroje. Jedná se o bezhrotou brusku Lidköping CL 46.

Nahlédli jsme do moderních laboratoří při VŠB-TU Ostrava

Nahlédli jsme do moderních laboratoří při VŠB-TU Ostrava

20.7.2021

Návštěva přinesla spoustu podnětů a inspirace, ať již například na zadání témat závěrečných prací pro studenty VŠB-TU Ostrava, na možnou spolupráci v oblasti tribologie, 3D tisku z kovu nebo případně ve smyslu sponzorské podpory soutěže Formula Student. Otevřená je také spolupráce s Průmyslovou radou při VŠB-TU Ostrava.

Integrace cobotů do výrobních procesů

Integrace cobotů do výrobních procesů

1.7.2021

Díky úzké spolupráci s odborníky z Moravskoslezského automobilového klastru (dále Autoklastr) se zavedení cobotů v našem závodě stává reálnější.

všechny aktuality

Staňte se členem našeho týmu a získejte práci v dynamicky se rozvíjející společnosti. Podívejte se na aktuálně volné pracovní pozice ZDE

Žádost pro uchazeče