Témata závěrečných prací rok 2021/22

Témata závěrečných prací pro studenty VŠ

ENGINEERING

 • Metoda upínání ocelových kroužků pomocí magnetické cívky (Návrh on-line metody vyhodnocení síly upínání magnetu s ohledem na tvar a tloušťku dílů a současně návrh nejvhodnějšího materiálu pro upínání pomocí magnetu)
 • Zavedení tribodiagnostiky používaných olejů a výrobních kapalin
 • Optimalizace vstupního materiálu (trubky, tyče) pro výrobu širokého rozměrového spektra ložiskových kroužků
 • Autonomní údržba ve výrobním závodě a její zavádění
 • Video, nebo jiná simulace seřízení stroje (např. bruska ALS1)
 • Metodika návrhu nového stroje, linky a pracoviště
 • Návrh a optimalizace nakládání ložiskových kroužků do brusek na čelní broušení

KVALITA, METROLOGIE

 • Implementace RPA technologie pro tvorbu kontrolních plánů.
 • Nastavení ověřovací fáze automatických měřidel bez nutnosti výroby referenčních dílů.
 • Návrh efektivního pracího procesu v rámci tepelného zpracování soustružených dílů k eliminaci špon.
 • Metodika návrhu nového automatického měřidla – ve shodě s požadavky automotive i s interním metrologickým systémem (ověření měřidla, kalibrace, teplotní kompenzace )

VÝROBA, PRODUKTIVITA PRÁCE, ERGONOMIE

 • Zavedení metody TWI v závodě
 • Soustružna – optimalizace procesu soustružení na konkrétním dílci
 • Zavedení waterspidera v procesu montáže
 • Vytvoření HMI (Human Machine Interface) pro linky montáže
 • Eliminace nebo výrazné snížení pálení čel a návarů v procesu výroby SR linek (DOE)
 • Snížení poruchovosti VT linky
 • Produktivita práce operátora při broušení vnitřního průměru
 • Zkracování seřizovacích časů
 • Hladký materiálový tok (interní logistika)
 • Zlepšování servisních procesů (kvalita, údržba, nástrojárna)
 • Balancování výrobního taktu na výrobních linkách
 • Systém sběru a vyhodnocování dat ve výrobě
 • Efektivní řízení projektů

 LOGISTIKA

 • Efektivní využití skladových prostor (externí sklad, příjem, expedice).
 • Výrobní kanban a optimální velikost dávky
 • Sekvenční plánování úzkého místa (kalírna)
 • Optimalizace činností pracovníků skladu (externí sklad, příjem, expedice)
 • Zlepšení toku materiálu za pomoci logistického vlaku
 • Ergonomie a manipulace s břemenem pro pracovníky skladu a interní logistiky
 • Využití bezpapírového toku (skenery, RFID, QR) ve výrobě
 • Optimalizace procesu vychystávání a expedice hotových výrobků
 • Optimalizace přepravy, manipulace a skladování hutního materiálu
 • Value Stream mapping procesů ve skladech
 • Value Stream mapping interní logistika – výstup komplexní mapa procesů, zaměření na procesy IL
 • Zásobování linek autonomním robotem/ praktické využití autonomní techniky v závodě
 • Optimální model zásobování montáže v závodě
 • Použití vratných obalů od dodavatelů a analýza efektivity toho způsobu balení.
 • Analýza incoterms podmínek všech dodavatelů s cílem generovat úsporu na dopravních nákladech.
 • Logistika a využití moderní IT techniky

PERSONALISTIKA / PR a MARKETING

 • Komunikační strategie firmy
 • Stres v organizaci a jeho odbourávání
 • Age management a jeho postupná implementace do personální strategie
 • HR marketing jako nástroj pro posílení atraktivnosti zaměstnavatele

FINANCE+IT

 • Elektronizace archivů a fakturace
 • Implementace RPA technologie v administrativních procesech
Benefity Žádost pro uchazeče
Modernizace v oblasti broušení pokračuje: nová bezhrotá bruska Lidköping CL 46

Modernizace v oblasti broušení pokračuje: nová bezhrotá bruska Lidköping CL 46

30.7.2021

Jeden z dalších významných investičních projektů jde do finále. Tentokrát posilujeme oblast broušení vnějších průměrů díky modernizaci stroje. Jedná se o bezhrotou brusku Lidköping CL 46.

Nahlédli jsme do moderních laboratoří při VŠB-TU Ostrava

Nahlédli jsme do moderních laboratoří při VŠB-TU Ostrava

20.7.2021

Návštěva přinesla spoustu podnětů a inspirace, ať již například na zadání témat závěrečných prací pro studenty VŠB-TU Ostrava, na možnou spolupráci v oblasti tribologie, 3D tisku z kovu nebo případně ve smyslu sponzorské podpory soutěže Formula Student. Otevřená je také spolupráce s Průmyslovou radou při VŠB-TU Ostrava.

Integrace cobotů do výrobních procesů

Integrace cobotů do výrobních procesů

1.7.2021

Díky úzké spolupráci s odborníky z Moravskoslezského automobilového klastru (dále Autoklastr) se zavedení cobotů v našem závodě stává reálnější.

všechny aktuality

Staňte se členem našeho týmu a získejte práci v dynamicky se rozvíjející společnosti. Podívejte se na aktuálně volné pracovní pozice ZDE

Žádost pro uchazeče